info@sava.si   04 206 5510

DEJAVNOST TURIZEM

Turizem je ključna razvojna dejavnost Poslovne skupine Sava. Sava, d.d., v turistično dejavnost vlaga že od leta 1999. Po diverzifikaciji Poslovne skupine Sava je konsolidirala dejavnost Turizem. Z združitvijo petih turističnih družb v enotno podjetje Sava Turizem, d.d., je optimizirala njihovo poslovanje in zagotovila pogoje za hitrejši razvoj posameznih destinacij ter prinesla pozitivne sinergijske učinke na nivoju poslovne učinkovitosti. Sava Turizem, d.d., je danes eno izmed najpomembnejših slovenskih turističnih podjetij.

Razvojna strategija Save, d.d., temelji na pospešenem razvoju turistične dejavnosti. Konsolidacija turističnih družb se je v preteklosti že izkazala kot pravilna strateška odločitev, saj je Sava Turizem, d.d., kljub zaostrenim tržnim razmeram, uspela pomembno izboljšati operativno uspešnost. Ta se je v zadnjem triletnem obdobju (izraženo preko kazalnika EBITDA) povišala za cca 50 odstotkov.

 

Naslov

  •   Dunajska 152, 1000 Ljubjana
  •   04 206 5510
  •   04 206 6446
  •   info@sava.si

Družbena omrežja