info@sava.si   04 206 5510

DEJAVNOST TURIZEM

Turizem je ključna razvojna dejavnost Poslovne skupine Sava. Sava, d.d., v turistično dejavnost vlaga že od leta 1999. Po diverzifikaciji Poslovne skupine Sava je konsolidirala dejavnost Turizem. Z združitvijo petih turističnih družb v enotno podjetje Sava Turizem, d.d., je optimizirala njihovo poslovanje in zagotovila pogoje za hitrejši razvoj posameznih destinacij ter prinesla pozitivne sinergijske učinke na nivoju poslovne učinkovitosti. Sava Turizem, d.d., je danes eno izmed najpomembnejših slovenskih turističnih podjetij.

 

Obseg dejavnosti Turizem se je v letu 2019 s povečanjem lastniškega deleža v družbi Hoteli Bernardin d.d., pomembno povečal in razširil. 

Razvojna strategija Save, d.d., še naprej temelji na razvoju in konsolidaciji turistične dejavnosti. Konsolidacija turističnih družb se je v preteklosti že izkazala kot pravilna strateška odločitev, saj je Sava Turizem, d.d., kljub zaostrenim tržnim razmeram, uspela pomembno izboljšati operativno uspešnost. 

 

Naslov

  •   Dunajska 152, 1000 Ljubjana
  •   04 206 5510
  •   04 206 6446
  •   info@sava.si

Družbena omrežja