info@sava.si   04 206 5510

TURIZEM V SLOVENIJI

Turizem je ena izmed najpomembnejših in hitro rastočih panog slovenskega gospodarstva. Slovensko turistično gospodarstvo prispeva 13% BDP, neposredno ali posredno zaposluje 12% aktivne delovne populacije in predstavlja 40% izvoza storitev.

Slovenija je mednarodno prepoznana kot »zelena, aktivna in zdrava« turistična destinacija. Svetovna turistična organizacija UNWTO regiji za obdobje do leta 2020 napoveduje 2,6% letno rast prihodov turistov.

I feel Slovenia


Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021


Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč 

 

Naslov

  •   Dunajska 152, 1000 Ljubjana
  •   04 206 5510
  •   04 206 6446
  •   info@sava.si

Družbena omrežja