info@sava.si   04 206 5510

Informacija o pridobitvi delnic ITBG

Po objavi javnega vabila k oddaji ponudb, objavljenega dne 12.10.2012, za prodajo 1.690.305 delnic družbe Istrabenz d.d., ki kotirajo na Ljubljanski borzi z oznako ITBG in katerih ponudnik je družba Petrol d.d., Ljubljana, je na osnovi današnjega podpisa pogodbe Sava, d.d., postala imetnica 845.153 delnic oziroma 16,32–odstotnega lastniškega deleža družbe Istrabenz, d.d.


Z nakupom delnic ITBG - ob v tem času cenovno ugodnih nivojih delnic - prenovljena Sava išče svoje priložnosti v optimizaciji in potencialni konsolidaciji svojih strateških naložb, kar je del strategije poslovno- finančnega  prestrukturiranja  Poslovne skupine Sava do leta 2014.

Sava, d.d.
Korporativno komuniciranje

Naslov

  •   Dunajska 152, 1000 Ljubjana
  •   04 206 5510
  •   04 206 6446
  •   info@sava.si

Družbena omrežja