info@sava.si   04 206 5510

Objava prevzemne ponudbe in prospekta Save, d.d., za odkup delnic družbe Hotelov Bernardin, d.d.

Sava, d.d., je preko pooblaščenega člana ALTA Invest, investicijske storitve, d.d., na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev, odločba št. 40201-12/2018-8 z dne 25.10.2018, podala prevzemno ponudbo za delnice ciljne družbe Hoteli Bernardin d.d. Portorož. V zvezi s prevzemno ponudbo z družbo Sava, d.d., kot prevzemnikom v smislu določb 8. člena Zakona o prevzemih, usklajeno delujejo naslednje osebe: DUTB, d. d., ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., in KAPITALSKA DRUŽBA, d.d., pri čemer DUTB, d. d., ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d. in KAPITALSKA DRUŽBA, d.d. niso prevzemniki po tej prevzemni ponudbi.

 

Cena, ki jo prevzemnik ponuja za plačilo vsake delnice ciljne družbe, ki je predmet prevzemne ponudbe, znaša 1,26 EUR. Veljavnost prevzemne ponudbe je od vključno 30.10.2018 do vključno 28. 11. 2018 do 12. ure CET, razen če se veljavnost prevzemne ponudbe podaljša v skladu z Zakonom o prevzemih.

 

Ostale informacije v zvezi s prevzemno ponudbo so na voljo na spodnji povezavi z naslovom: Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic ciljne družbe Hoteli Bernardin d.d. Portorož.

 

Sava, d.d., je prevzemno ponudbo objavila v tiskani izdaji časnika Dnevnik z dne 29.10.2018, prevzemna ponudba in prevzemni prospekt pa sta javno objavljena tudi na spletni strani pooblaščenega člana ALTA Invest d.d. (www.alta.si, rubrika: Javne objave - Sporočila za javnost), prav tako pa bosta na razpolago v tiskani obliki na sedežu ciljne družbe. Prevzemnik je prevzemni prospekt skladno z Zakonom o prevzemih med drugim poslal tudi poslovodstvu ciljne družbe.

 

Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic ciljne družbe Hoteli Bernardin d.d. Portorož

Naslov

  •   Dunajska 152, 1000 Ljubjana
  •   04 206 5510
  •   04 206 6446
  •   info@sava.si

Družbena omrežja