info@sava.si   04 206 5510

Obvestilo o javni dražbi za prodajo delnic družbe Izletnik Celje, d.d.

Sava, družba za upravljanje in financiranje, d.d., Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana, na podlagi 167. člena Stvarnopravnega zakonika razpisuje javno dražbo za prodajo paketa 17.005 (7,49 %) navadnih, imenskih, kosovnih delnic družbe Izletnik Celje, d.d., Prometno in turistično podjetje, Aškerčeva ulica 20, 3000 Celje, z oznako IZCG, katerih imetnik in zastavitelj je Izletnik Celje, d.d.


Javna dražba bo potekala 20.1.2015 s pričetkom ob 9.00 uri na sedežu zastavnega upnika, družbe Sava, d.d., na naslovu Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana, v sejni sobi v 7. nadstropju.

Razpis javne dražbe za prodajo delnic družbe Izletnik Celje, d.d.

Sava, d.d.
Korporativno komuniciranje

Naslov

  •   Dunajska 152, 1000 Ljubjana
  •   04 206 5510
  •   04 206 6446
  •   info@sava.si

Družbena omrežja