info@sava.si   04 206 5510

2012

Poslovanje Poslovne skupine Sava in družbe Sava, d.d., v obdobju januar – september 2012

Ob nadaljnjem upadanju borznih tečajev ter poslabševanju gospodarskega okolja so družbe Poslovne skupine Sava in Sava, d.d., v letošnjem letu nadaljevale z izvajanjem strategije prestrukturiranja Save do leta 2014.  Zaradi visokega obsega finančnih obveznosti so bile vse ključne aktivnosti usmerjene zlasti k ukrepom, ki vodijo v razdolževanje skupine in Save, d.d., ob tem pa je bila posebna pozornost namenjena povečanju stroškovne učinkovitosti, izboljšanju operativnega poslovanja in urejanju odnosov z bankami.

Preberi več...

Koledar pomembnejših objav Save, d.d., v letu 2013

Na podlagi določb Pravil Ljubljanske borze, d.d., in veljavne zakonodaje družba Sava, d.d., Škofjeloška cesta 6, 4000 Kranj, objavlja Koledar pomembnejših objav Save, d.d., v letu 2013. 

Nadzorni svet Save o strateških usmeritvah in načrtih za leto 2013

Na 4. redni seji nadzornega sveta Save, d.d., ki je bila v četrtek, 13. decembra 2012, se je nadzorni svet seznanil s strateškimi usmeritvami in načrti za leto 2013.

Preberi več...

Informacija o pridobitvi delnic ITBG

Po objavi javnega vabila k oddaji ponudb, objavljenega dne 12.10.2012, za prodajo 1.690.305 delnic družbe Istrabenz d.d., ki kotirajo na Ljubljanski borzi z oznako ITBG in katerih ponudnik je družba Petrol d.d., Ljubljana, je na osnovi današnjega podpisa pogodbe Sava, d.d., postala imetnica 845.153 delnic oziroma 16,32–odstotnega lastniškega deleža družbe Istrabenz, d.d.

Preberi več...

Naslov

  •   Dunajska 152, 1000 Ljubjana
  •   04 206 5510
  •   04 206 6446
  •   info@sava.si

Družbena omrežja