info@sava.si   04 206 5510

2015

Sava, d.d., lastnica delnic družbe Sava Turizem d.d.

Sava, d.d., je ponovno lastnica 99,05 % deleža družbe Sava Turizem d.d., oziroma 39.308.317 delnic SHBR, ki so bile nazaj na račun Save, d.d., prenesene z računa DUP1, d.d.

Pojasnilo o začasni odredbi

Okrožno sodišče v Ljubljani je družbo Sava, d.d., obvestilo, da je na podlagi predloga DUTB, d.d., in DUP1, d.d., izdalo začasno odredbo, ki Savi, d.d., prepoveduje odtujitev, obremenitev ali kakršnokoli drugo razpolaganje z vrednostnimi papirji družbe Sava Turizem d.d. Sklep o začasni odredbi za trgovanje z delnicami družbe Sava Turizem d.d., ne prinaša nič novega, tudi, če bi sodišče sprejelo enak končni sklep. Delnice so bile tudi do sedaj zastavljene in jih Sava, d.d., tako ali tako ni nameravala prodati.

Preberi več...

Pričetek postopka prodaje deleža v Gorenjski banki, d.d.

Družba Sava, d.d., se nahaja v postopku poslovnega in finančnega prestrukturiranja. Že nekaj mesecev se z našimi upniki, to so banke in DUTB, d.d., dogovarjamo o vsebini procesa prestrukturiranja, ki temelji na ambiciozni strategiji konsolidacije turističnih družb, v katerih ima Sava, d.d., direktno ali indirektno svoje kapitalske naložbe.

Preberi več...

Začetek postopka prisilne poravnave

Okrožno sodišče v Ljubljani je družbo Sava, d.d., obvestilo, da je 10.6.2015 sprejelo sklep o ustavitvi postopka preventivnega prestrukturiranja in o pričetku postopka prisilne poravnave družbe Sava, d.d.

Preberi več...

Poslovanje Skupine Sava Turizem v prvih petih mesecih 2015

Skupina Sava Turizem v prvih petih mesecih leta 2015 beleži rekordne rezultate. Skupina je ustvarila 23,7 mio EUR prihodkov, ki za 5% presegajo realizirane v enakem obdobju lani. Povečala je učinkovitost poslovanja in ustvarila operativni dobiček (EBIT) v višini 169 tisoč EUR, ki je prvič od leta 2010 v obdobju nižje sezone pozitiven. Dosežen EBITDA znaša dobrih 3 milijone EUR in je za 57% (oz. za 1,1 mio EUR) višji od uresničenega lani.

Preberi več...

Pojasnilo začasne odredbe

Okrožno sodišče v Ljubljani je družbo Sava, d.d., obvestilo, da je izdalo začasno odredbo, ki DUTB, d.d., in DUP1, d.d., prepoveduje unovčitev zavarovanja s prodajo ali prilastitvijo delnic družbe Sava Turizem d.d.

Preberi več...

Odziv na medijske obtožbe

V televizijski oddaji Dnevnik na programu TV Slovenija 1, ki je bila na sporedu 22.7.2015 ob 19. uri, je v prispevku »DUTB zahteva razrešitev uprave Save« predstavnica DUTB, d.d., gospa Katja Peček, sicer sodelavka Odvetniške pisarne Fatur, podala neresnične in zavajajoče izjave glede vodstva družbe Sava, d.d. Njene izjave in celoten prispevek so nato povzeli tudi drugi mediji. Javnosti želimo posredovati pravilne informacije.

Preberi več...

Obvestilo o sklepih višjega sodišča

Višje sodišče v Ljubljani je ugodilo pritožbi, ki so jo vložili Sava, d.d., kot dolžnik, in upniki Gorenjska banka, d.d., Zavarovalnica Triglav, d.d., UniCredit banka Slovenija, d.d., Pokojninska družba A, d.d., Skupna, d.d., in Skupna pokojninska družba, d.d.

Preberi več...

Poslovanje Poslovne skupine Sava in družbe Sava, d.d., v prvem polletju 2015

Nadzorni svet Save, d.d., se je na 19. redni seji, ki je bila 27.8.2015, seznanil s poslovanjem Poslovne skupine Sava in družbe Sava, d.d., v obdobju januar – junij 2015. Družbe Savine dejavnosti Turizem so v prvem polletju letošnjega leta poslovale zelo dobro.

Preberi več...

Začetek postopka prisilne poravnave

Okrožno sodišče v Ljubljani je 16.9.2015 v postopku prisilne poravnave nad dolžnikom Savo, d.d., sklenilo, da se postopek preventivnega prestrukturiranja nad dolžnikom, ki se vodi v zadevi tega sodišča opr. št. St 5837/2014, ustavi in se nad dolžnikom začne postopek prisilne poravnave. Predlagatelji morajo v treh mesecih po začetku postopka prisilne poravnave vložiti predlog prisilne poravnave, vključen v njihov načrt finančnega prestrukturiranja (javna objava na Ajpes, 16.9.2015).

Preberi več...

Naslov

  •   Dunajska 152, 1000 Ljubjana
  •   04 206 5510
  •   04 206 6446
  •   info@sava.si

Družbena omrežja