info@sava.si   04 206 5510

JAVNE OBJAVE

Koledar pomembnejših objav Save, d.d., v letu 2013

Na podlagi določb Pravil Ljubljanske borze, d.d., in veljavne zakonodaje družba Sava, d.d., Škofjeloška cesta 6, 4000 Kranj, objavlja Koledar pomembnejših objav Save, d.d., v letu 2013. 

Naslov

  •   Dunajska 152, 1000 Ljubjana
  •   04 206 5510
  •   04 206 6446
  •   info@sava.si

Družbena omrežja