info@sava.si   04 206 5510

JAVNE OBJAVE

28. skupščina delničarjev Save, d.d.

Delničarji Save, d.d., so na 28. redni skupščini Save, d.d., sprejeli odločitev o povečanju osnovnega kapitala družbe v višini 2.686.187 evrov. Sredstva bodo namenjena nadaljnjemu povečevanju lastniškega deleža v družbi Hoteli Bernardin, d.d., kar za Savo, d.d., predstavlja nadaljevanje konsolidacije turističnih naložb, kar je skladno tudi z uresničevanjem Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma.

 

Sava, d.d.

Naslov

  •   Dunajska 152, 1000 Ljubjana
  •   04 206 5510
  •   04 206 6446
  •   info@sava.si

Družbena omrežja