info@sava.si   04 206 5510

RAZVOJNA STRATEGIJA

Sava, d.d., izvaja aktivnosti za implementacijo načrta finančnega prestrukturiranja, ki temelji na pospešenem razvoju dejavnosti Turizem in dezinvestiranju ostalih dejavnosti.

Poslovno prestrukturiranje, ki se nanaša predvsem na stroškovno optimizacijo poslovanja in prenovljen poslovni model upravljanja naložb, bo omogočilo ustvarjanje višje ravni prihodkov skupine. Kot lastnica 99,91% deleža družbe Sava Turizem, d.d., je Sava, d.d., že sedaj ena izmed najpomembnejših akterk v slovenskem turizmu.

Izvedba načrta finančnega prestrukturiranja bo omogočila pogoje za dobičkonosnost skupine ter še boljše rezultate dejavnosti Turizem.

 

Naslov

  •   Dunajska 152, 1000 Ljubjana
  •   04 206 5510
  •   04 206 6446
  •   info@sava.si

Družbena omrežja