info@sava.si   04 206 5510

Sava Turizem zaključila 2015 z rekordnim rezultatom

Skupina Sava Turizem je v letu 2015 ustvarila skupno več kot 1.112.000 nočitev, kar je 4 odstotke več kot leto poprej ter ustvarila 5 odstotno rast prihodkov od prodaje. Skupina je lani ustvarila 65,4 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar je za 3,1 milijon evrov več glede na leto poprej. Skupina Sava Turizem je lani dosegla EBITDA v višini 13,9 milijonov evrov, kar je 2,7 milijonov evrov več kot v letu 2014. Prav tako se glede na 2014 povečuje čisti dobiček. Dobro poslovanje je rezultat izvajanja nove strategije, kateri se je družba zavezala in jo uspešno izvaja od leta 2012 dalje. EBITDA je leta 2011 znašala 6,9 milijonov evrov in se je do leta 2015 povišala na 13,9 milijonov evrov.


Uspešna prodaja, predvsem v predsezoni in v glavni poletni sezoni, učinki v preteklih letih zastavljenih in izvedenih ukrepov optimizacije poslovnih procesov, investicijski cikel, večja produktivnost, inovativni produkti, izjemen angažma zaposlenih in osredotočenost na gosta – vse to se odraža v visoki rasti rezultatov.

Ustvarjene nočitve v hotelih in apartmajih so v letu 2015 dosegle rekordno višino. Na ravni Sava Turizma so lani zabeležili rast prihodkov na vseh prioritetnih trgih: Slovenije, Avstrije, Italije, Nemčije, na Prekomorskih trgih,  na trgih vzhodne Evrope in Balkana.  V termalnem delu Sava Turizma pa so v 2015 povečali delež tako tujih kot domačih gostov.

Sava Turizem tudi v letošnjem letu nadaljuje z uspešnim poslovanjem. Družba je v januarju ustvarila skupaj za blizu 4,5 odstotke več prenočitev v hotelih in apartmajih ter skoraj 17 odstotkov več prenočitev v kampih. Dobro zasedenost namestitvenih kapacitet pričakujejo tudi v februarju, predvsem ob valentinovem vikendu ter v času zimskih počitnic.

Sava, d.d.
Korporativno komuniciranje

Naslov

  •   Dunajska 152, 1000 Ljubjana
  •   04 206 5510
  •   04 206 6446
  •   info@sava.si

Družbena omrežja