info@sava.si   04 206 5510

Začetek postopka prisilne poravnave

Okrožno sodišče v Ljubljani je 16.9.2015 v postopku prisilne poravnave nad dolžnikom Savo, d.d., sklenilo, da se postopek preventivnega prestrukturiranja nad dolžnikom, ki se vodi v zadevi tega sodišča opr. št. St 5837/2014, ustavi in se nad dolžnikom začne postopek prisilne poravnave. Predlagatelji morajo v treh mesecih po začetku postopka prisilne poravnave vložiti predlog prisilne poravnave, vključen v njihov načrt finančnega prestrukturiranja (javna objava na Ajpes, 16.9.2015).

Okrožno sodišče v Ljubljani je ugotovilo, da po presojanih kriterijih Sava, d.d., in Gorenjska banka, d.d., nista povezani družbi (javna objava na Ajpes, 16.9.2015).

Sodišče je ugotovilo, da so izpolnjene procesne predpostavke za začetek postopka prisilne poravnave in odločilo, da se nad dolžnikom Savo, d.d., postopek prisilne poravnave tudi začne in to na podlagi obeh predlogov: skupine upnikov Gorenjska banka, d.d., Zavarovalnica Triglav, d.d., Unicredit banka Slovenija, d.d., Pokojninska družba A, d.d., Skupna pokojninska družba, d.d., Skupna, d.d., in Skupna pokojninska družba, d.d., ter upnika DUTB, d.d. (javna objava na Ajpes, 16.9.2015).

Uprava Save, d.d., bo v postopku prisilne poravnave v okviru zakonskih določil sodelovala s predlagatelji in si prizadevala za uspešno izvedbo postopka prisilne poravnave, z enakopravno obravnavo in največjim možnim poplačilom vseh upnikov ter z nadaljevanjem razvoja in povezovanja turističnih družb, ki letos beležijo izvrstne poslovne rezultate.

Sava, d.d.
Korporativno komuniciranje

Naslov

  •   Dunajska 152, 1000 Ljubjana
  •   04 206 5510
  •   04 206 6446
  •   info@sava.si

Družbena omrežja