info@sava.si   04 206 5510

Obvestilo o sklepih višjega sodišča

Višje sodišče v Ljubljani je ugodilo pritožbi, ki so jo vložili Sava, d.d., kot dolžnik, in upniki Gorenjska banka, d.d., Zavarovalnica Triglav, d.d., UniCredit banka Slovenija, d.d., Pokojninska družba A, d.d., Skupna, d.d., in Skupna pokojninska družba, d.d.


Razveljavilo je sklep sodišča prve stopnje, s katerim sta bila v skupno obravnavanje združena predlog za začetek prisilne poravnave, ki ga je 2.6.2015 vložila skupina predlagateljev (Gorenjska banka, d.d., Zavarovalnica Triglav, d.d., UniCredit banka Slovenija, d.d., Pokojninska družba A, d.d., Skupna, d.d., Skupna pokojninska družba, d.d.) in predlog za začetek prisilne poravnave, ki ga je 10.6.2015 vložila DUTB, d.d.

Višje sodišče je v ločenem postopku sprejelo sklep, s katerim sodišču prve stopnje nalaga, da v novem postopku odgovori na vprašanje, ali je Gorenjska banka, d.d., z dolžnikom povezana oseba in ali to vpliva na njen status predlagateljice postopka prisilne poravnave. Prav tako bo moralo odločiti o tem, na podlagi katerega popolnega predloga upnikov bo tekel postopek prisilne poravnave. Tako bo tudi precizirano, kdo od upnikov bo imel status predlagatelja postopka prisilne poravnave.

Sava, d.d.
Korporativno komuniciranje

Naslov

  •   Dunajska 152, 1000 Ljubjana
  •   04 206 5510
  •   04 206 6446
  •   info@sava.si

Družbena omrežja