info@sava.si   04 206 5510

Odziv na medijske obtožbe

V televizijski oddaji Dnevnik na programu TV Slovenija 1, ki je bila na sporedu 22.7.2015 ob 19. uri, je v prispevku »DUTB zahteva razrešitev uprave Save« predstavnica DUTB, d.d., gospa Katja Peček, sicer sodelavka Odvetniške pisarne Fatur, podala neresnične in zavajajoče izjave glede vodstva družbe Sava, d.d. Njene izjave in celoten prispevek so nato povzeli tudi drugi mediji. Javnosti želimo posredovati pravilne informacije.


Uprava Save, d.d., v ničemer ne ogroža postopka prisilne poravnave, ne krši nobenih zakonskih določil in ne vidi razloga za svoj odstop.

Trditev, da uprava Save, d.d., izčrpava podjetje, je bila s strani DUTB, d.d., že večkrat izrečena, s strani Save, d.d., pa kot neresnična že večkrat argumentirano zavrnjena. Ravno nasprotno, uprava Save, d.d., podpira turistične družbe Sava Turizem d.d., Hoteli Bernardin, d.d., in Istrabenz Turizem, d.d., pri razvoju in povezovanju, ki pomeni ustvarjanje vrednosti preko skupnega upravljanja.  Razvoj in povezovanje družb  Sava Turizem d.d., Hoteli Bernardin, d.d., in Istrabenz Turizem, d.d., podpirajo tudi ostali upniki. Hčerinsko podjetje Sava Turizem d.d., prav tako redno investira v vzdrževanje in obnovo kapacitet do zneska, kot ga določa krovni sporazum z bankami upnicami o reprogramiranju posojil. Višje investicije bi pomenile kršitev zavez iz sporazuma z bankami in DUTB, d.d.

Trditev, da je sedanja uprava Save, d.d., povzročila visoko zadolženost ne drži. Ravno nasprotno, družbo je prevzela v izjemno zahtevnih finančnih izhodiščih in je od nastopa mandata do sedaj pripravila in uspešno izvedla strateške aktivnosti za prenovo Poslovne skupine Sava. V tem obdobju je bankam vrnila kar 140 milijonov evrov glavnic in obresti ter občutno zmanjšala dolg družbe. Vse družbe pa je tudi občutno stroškovno racionalizirala, kar se izkazuje tudi v vse boljših rezultatih članic skupine Sava.

Neresnična je tudi trditev, da ne sodeluje z DUTB, d.d. Uprava, tako kot v vseh drugih postopkih, dosledno posreduje informacije, seveda skladno s predpisi in pravnim statusom, ki ga imajo posamezni upniki v postopku prisilne poravnave.

Prav tako ni resnična trditev, da Sava, d.d., dezinvestira mimo dogovorov, saj je bila prodaja finančnega stebra opredeljena že v začetku programa dezinvestiranja. Upniki so zahtevali hitrejšo prodajo premoženja, konkretno Gorenjske banke, d.d., in sklada Alpen.SI, zato je Sava, d.d., pričela s postopkom prodaje Gorenjske banke, d.d., kar je ravno tako v skladu z zakonskimi določili. DUTB, d.d., je ta postopek sedaj ustavil.

Menimo, da je povod neresničnih in zavajajočih izjav predstavnikov DUTB, d.d., predvsem konceptualno razhajanje med DUTB, d.d., in Savo, d.d. DUTB, d.d., želi premoženje Save, d.d., razprodati v dobrih dveh letih in jo na koncu likvidirati. To so pisno predstavili tudi nekaterim upnikom Save, d.d., kar pa je povsem v nasprotju z njihovimi javnimi izjavami, da želijo v turizem vlagati in ga razvijati. Sava, d.d., pa želi turistične družbe razvijati in jih povezovati, kar zagovarjajo tudi ostali upniki, saj to pomeni ustvarjanje vrednosti preko skupnega upravljanja. Seveda pa so namere DUTB, d.d., tudi v direktnem nasprotju z odločitvijo države, da je Sava, d.d., (s svojimi turističnimi naložbami in programom konsolidacije turizma) uvrščena med pomembne naložbe po klasifikaciji državnega premoženja, kar je s sprejemom odloka prejšnji teden potrdil tudi državni zbor.

Napadi s strani DUTB, d.d., ne prinašajo nič dobrega, ne za upnike, ne za delničarje Save, d.d., predvsem pa ne za razvoj slovenskega turizma. V Savi, d.d., si prizadevamo za konstruktivni dialog, s katerim bo mogoče doseči končni dogovor, vendar morajo pri tem konstruktivno sodelovati vsi deležniki.

Sava, d.d.
Korporativno komuniciranje

Naslov

  •   Dunajska 152, 1000 Ljubjana
  •   04 206 5510
  •   04 206 6446
  •   info@sava.si

Družbena omrežja