info@sava.si   04 206 5510

Pojasnilo začasne odredbe

Okrožno sodišče v Ljubljani je družbo Sava, d.d., obvestilo, da je izdalo začasno odredbo, ki DUTB, d.d., in DUP1, d.d., prepoveduje unovčitev zavarovanja s prodajo ali prilastitvijo delnic družbe Sava Turizem d.d.


To pomeni, da sta DUTB, d.d., in DUP1, d.d., do končnega sklepa sodišča izgubila pravico izvršitve zastavne pravice na delnicah Save Turizem d.d. V primeru kršitve te začasne odredbe se DUTB, d.d., in DUP1, d.d., izreče denarna kazen. Ta začasna odredba je potrebna, da se prepreči nastanek težko nadomestljive škode družbi Sava, d.d., saj predstavljajo navedene delnice 99,05 % lastniškega deleža družbe Sava Turizem d.d.

Sava, d.d.
Korporativno komuniciranje

Naslov

  •   Dunajska 152, 1000 Ljubjana
  •   04 206 5510
  •   04 206 6446
  •   info@sava.si

Družbena omrežja