info@sava.si   04 206 5510

Pričetek postopka prodaje deleža v Gorenjski banki, d.d.

Družba Sava, d.d., se nahaja v postopku poslovnega in finančnega prestrukturiranja. Že nekaj mesecev se z našimi upniki, to so banke in DUTB, d.d., dogovarjamo o vsebini procesa prestrukturiranja, ki temelji na ambiciozni strategiji konsolidacije turističnih družb, v katerih ima Sava, d.d., direktno ali indirektno svoje kapitalske naložbe.


Del procesa prestrukturiranja predstavlja tudi dezinvestiranje finančnega stebra Save, d.d., katerega poglavitni del predstavljata naložbi v Gorenjsko banko, d.d., in delniški sklad Alpen.SI. Nekateri upniki so od uprave Save, d.d., zahtevali pospešitev dinamike dezinvestiranja naložb v Gorenjsko banko, d.d., in delniški sklad Alpen.SI, seveda zaradi razdolževanja Save, d.d., oziroma povračila kreditov bankam in DUTB, d.d.

Uprava Save, d.d., je ob pomoči priznanega nemškega svetovalnega podjetja Equity Gate iz Wiesbadna, ki je specializirano za združitvene in prevzemne aktivnosti (MA) oziroma transakcije ter se uvršča med  10 najboljših korporativnih svetovalcev na svetu, pričela s postopkom prodaje svojega 44,07% kvalificiranega deleža v kapitalu (delnic banke z glasovalno pravico) v Gorenjski banki, d.d., Kranj.

Sava, d.d.
Korporativno komuniciranje

Naslov

  •   Dunajska 152, 1000 Ljubjana
  •   04 206 5510
  •   04 206 6446
  •   info@sava.si

Družbena omrežja