info@sava.si   04 206 5510

Pojasnilo o začasni odredbi

Okrožno sodišče v Ljubljani je družbo Sava, d.d., obvestilo, da je na podlagi predloga DUTB, d.d., in DUP1, d.d., izdalo začasno odredbo, ki Savi, d.d., prepoveduje odtujitev, obremenitev ali kakršnokoli drugo razpolaganje z vrednostnimi papirji družbe Sava Turizem d.d. Sklep o začasni odredbi za trgovanje z delnicami družbe Sava Turizem d.d., ne prinaša nič novega, tudi, če bi sodišče sprejelo enak končni sklep. Delnice so bile tudi do sedaj zastavljene in jih Sava, d.d., tako ali tako ni nameravala prodati.


Predlog za začasno odredbo sta na Okrožno sodišče v Ljubljani vložila DUTB, d.d., in DUP1, d.d., saj s tem DUTB, d.d., skuša ponovno vzpostaviti pravne temelje za ureditev zavarovanj za zadevna posojila do Save, d.d. Posojila DUTB, d.d., do Save, d.d., so bila zavarovana z delnicami družbe Sava Turizem d.d. Ta zavarovanja so postala ob zasegu delnic s strani DUTB, d.d., pravno vprašljiva, delnice družbe Sava Turizem d.d., pa so bile na podlagi začasne odredbe že vrnjene nazaj Savi, d.d.

Sava, d.d.
Korporativno komuniciraje

Naslov

  •   Dunajska 152, 1000 Ljubjana
  •   04 206 5510
  •   04 206 6446
  •   info@sava.si

Družbena omrežja