info@sava.si   04 206 5510

JAVNE OBJAVE

Sklic 18. redne skupščine delničarjev družbe Sava, d.d.

Na podlagi 2. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), točke 6.3. Statuta družbe Sava, družbe za upravljanje in financiranje, d.d.,  ter  Pravil Ljubljanske borze, d.d., uprava družbe sklicuje 18. redno skupščino delničarjev družbe Sava, d.d.,  ki bo v četrtek, 24. maja 2012 ob 10.00 uri v prostorih Hotela Kokra na Brdu pri Kranju, Predoslje 39, 4000 Kranj.

Naslov

  •   Dunajska 152, 1000 Ljubjana
  •   04 206 5510
  •   04 206 6446
  •   info@sava.si

Družbena omrežja