info@sava.si   04 206 5510

Imenovanje predsednika in namestnika predsednika nadzornega sveta Save,d.d.

Nadzorni svet družbe Sava, d.d., je na svoji ustanovni seji dne 10.7.2012 izmed članov nadzornega sveta imenoval Aleša Skoka za predsednika in Mirana Kraševca za namestnika predsednika nadzornega sveta družbe Sava, d.d.


Nadzorni svet Save, d.d.,  je imenoval tudi člane revizijske in kadrovske komisije nadzornega sveta družbe Sava, d.d.

Sava, d.d.
Korporativno komuniciranje

Naslov

  •   Dunajska 152, 1000 Ljubjana
  •   04 206 5510
  •   04 206 6446
  •   info@sava.si

Družbena omrežja