info@sava.si   04 206 5510

JAVNE OBJAVE

Obvestilo o 2. seji nadzornega sveta Save, d.d.

Nadzorni svet Save, d.d., se je seznanil s poročilom o poslovanju Poslovne skupine Sava in družbe Sava, d.d., v obdobju januar – junij 2012 in ugotavlja,  da na dosežen poslovni izid  v ključni meri  še vedno vplivajo neugodne razmere na kapitalskih trgih, ob tem pa je poslovanje Savinih odvisnih družb dobro in skladno z zavezo uprave o nadaljnjem izboljševanju operativnega poslovanja družb Poslovne skupine Sava.


Nadzorni svet Save, d.d., je obravnaval tudi  poročila uprave o izvajanju Strategije poslovno – finančnega prestrukturiranja Save do leta 2014. 

V tem okviru  se je nadzorni svet podrobneje seznanil  z aktivnostmi vezanimi na potek dogovorov z bankami  za sklenitev načrtovanega reprograma,  z aktivnostmi v povezavi z načrtovanim procesom  odprodaje  dejavnosti  Gumarstvo, s potekom dokapitalizacije v družbi Abanka Vipa, d.d., in s poročilom uprave o reorganizaciji Save, d.d. 

Nadzorni svet ugotavlja, da strateške aktivnosti potekajo skladno s terminskim načrtom. Nadzorni svet tudi v tej, novi sestavi, ki je nastopila mandat  29. junija 2012, daje upravi Save, d.d., polno podporo pri nadaljnjem izvajanju strategije prestrukturiranja Save. 

Sava, d.d.
Korporativno komuniciranje

Naslov

  •   Dunajska 152, 1000 Ljubjana
  •   04 206 5510
  •   04 206 6446
  •   info@sava.si

Družbena omrežja