info@sava.si   04 206 5510

JAVNE OBJAVE

Dodatno zavarovanje obveznic z oznako SA02

Sava, d.d., je na podlagi Pogodbe o prenosu delnic v zavarovanje z dne 28.4.2010 (v nadaljevanju: »Pogodba«) in na podlagi cenitve 6,5-odstotnega lastniškega deleža v družbi Gorenjska banka, d.d., Kranj, z oznako GBKR, dne 20.7.2012 zagotovila dodatno zavarovanje obveznic z oznako SA02. Skladno s Pogodbo je družba Sava, d.d., na račun fiduciarja prenesla v zavarovanje dodatnih 3.993 delnic z oznako GBKR.


Skupno število delnic prenesenih v zavarovanje na dan 20.7.2012 za obveznico z oznako SA02 znaša tako 27.917 delnic družbe Gorenjska banka, d.d., Kranj z oznako GBKR.

Sava d.d.
Korporativno komuniciranje

Naslov

  •   Dunajska 152, 1000 Ljubjana
  •   04 206 5510
  •   04 206 6446
  •   info@sava.si

Družbena omrežja